Брюксел предлага по-нисък ДДС за строителството

31 юли 2012 Off By Ивайло Калфин
Снимка: Европейска комисия

Снимка: Европейска комисия

Европейската комисия предложи днес стратегия за съживяването на строителния сектор, която предвижда включително преференциален ДДС за бранша. Строителството, което беше в основата на българския икономически бум преди 5-6 г., е сред най-силно засегнатите от кризата отрасли, наред с автомобилостроенето и металургията. По данни на Евростат – статистическата агенция на ЕС, през последната година обемът на строителството у нас е намалял с 3%. Тенденцията в ЕС също е негативна – 6,9% като най-силен е спадът в Испания, Португалия и Словения. В същото време обаче Румъния отбелязва 21% растеж в строителството спрямо 2011 г.

Вицепрезидентът на Европейската комисия Антонио Таяни обяви днес, че ще разпрати писма до строителните министри в ЕС, с които да им обърне внимание за нуждата от данъчни и други икономически стимули за съживяването на строителството. Писмата ще отразяват ситуацията във всяка от страните и ще предлагат индивидуални мерки за насърчаване на инвестициите, включително чрез използването на европейските фондове. По-специално 60-те милиарда от структурните фондове и проектните облигации, предназначени за инфраструктура, чрез които да се стимулира изграждането на енергийно ефективни сгради и санирането на вече съществуващите.

В момента в ЕС има едва 20 000 сгради, които отговарят на изискванията на европейската директива за енергийната ефективност на сградите за почти нулево нетно потребление на енергия. 17 000 от тях са в Германия и в Австрия. Като цяло в ЕС 34% от сградния фонд  е ново строителство, а ремонтите на съществуващите се движат с 1,2%. За да свие потреблението на енергия и да изпълни целите си до 2020 г. за намаляването му с 80% ЕС ще се нуждае от 60 млрд. евро. Ще са нужни още ? милион работни места, толкова, колкото са били закрити от 2008 г. насам,  изчислява Брюксел. В момента в строителството работят 20 милиона души, но има недостиг на квалифицирани работници.

ЕС предвижда 290 млн. евро за саниране и реновиране на сгради, както и средства за създаване на нови строителни материали, които са енергийно по ефективни и сеизмично устойчиви.

Догодина Брюксел ще направи преоценка на еврокодовете – строителни стандарти, които държавите могат да адаптират според националните си особености. Еврокомисията иска да види повече евростандарти и ще предложи механизъм за взаимно признаване на методине за оценяване на разходите, за да улесни създаването на общ пазар в строителството като помогне на инвеститорите, застрахователите и строителите да могат да пресмятат по-лесно себестойността, когато работят в друга държава-членка. Еврокомисията ще предложи и облекчаване на процедурите за ОВОЗ, които се сочат от бизнеса сред основните пречки за работа зад граница. Обмислят се и промени за уравняване на достъпа до обществените поръчки. Предприятията, които не са от ЕС, могат да се възползват и от държавни помощи, каквито практики има например Китай, което ограничава достъпа на предприятията от ЕС до тези пазари.