hed

Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

Седмият състав на Европейския парламент приключва петгодишния си мандат с 2110 приети доклада и 680 резолюции, съобщи институцията. 1071 от докладите имат законодателна стойност.

Депутатите са гласували 23 551 пъти по време на 2160 часа заседателни сесии в Страсбург и в Брюксел. Общо пленарните заседания са продължили 260 дни. Приетите поправки към законодателни и незаконодателни текстове са 19 213, а отхвърлените 19 889.

764-имата депутати са изпратили 58 840 питания до Европейската комисия и Съвета на ЕС, участвали са в 2821 заседания на общо 25-те парламентарни комисии.

Между 2009 и 2014 г. 1 393 526 европейски граждани са посетили парламента по покана на своите представители в него. А депутатите са провели 98 срещи по различни теми с колегите си от националните парламенти.

 

ИНИЦИАТИВИ