Месец: март 2013

1 март 2013 Off

Училище 2 в 1

By Ивайло Калфин

Високата безработица сред младите в ЕС се дължи до голяма степен на недобри образователни системи, които не са съобразени с…