Месец: юли 2012

2 юли 2012 Off

Науката за младите

By Ивайло Калфин

Ивайло Калфин организира в Европейкия парламент представянето на научните разработки на млади учени от Българската академия на науките и от…