hed

med_033df18d97ed04e3d9ea34c9b1ab1983

Снимка: Европейска комисия

Страните, засегнати от природни бедствия и промишлени аварии ще могат да вземат веднага до 30 млн. евро от помощта, полагаща им се от европейския фонд за солидарност (ФСЕС) чрез нови правила за работата на фонда.

ЕС помага на държавите, които са засегнати от сериозни инциденти, чиито щети се изчисляват на поне 1,5% от брутния им вътрешен продукт. Същата пропорция важи и  при инциденти с регионален мащаб, но тогава основата е БВП на засегнатият регион. Новият подход осигурява прост критерий за допустимост, който ще улесни и Европейската комисия при преценяването на подадените молби за помощ.

Чрез новите правила те ще имат възможност да изчислят загубите си и да подадат молба за помощ за 3 месеца вместо както досега за 10 седмици. Междувременно, те ще могат да разчитат на авансова помощ от 10 на сто от общата сума, която ще бъде одобрена.

Фондът се използва за подпомагане на страните при големи природни бедствия, които предизвикват преки щети в размер на над 3 милиарда  по цени от 2011 г., или на над 0,6 % от брутния национален доход (БНД) на държавата, в която са настъпили. Възможна е, обаче, и подкрепа на страни, засегнати от по малки по мащаб „регионални“ бедствия. За отпускане на помощ в случаите на „регионални бедствия“, новите правила предвиждат прост единен критерий за допустимост, според който щетите, нанесени от природното бедствие, трябва да възлизат на поне 1,5% от брутния вътрешен продукт на региона.

Фонд „Солидарност“ на ЕС, който ще разполага с максимален годишен размер от 500 милиона евро през периода 2014—2020 г., беше създаден през 2002 г. след няколкото наводнения в централната част на Европа през лятото на същата година. Оттогава досега Фондът е бил мобилизиран за 56 бедствия, включително наводнения, бури, горски пожари, земетресения и засушавания. Досега са били подкрепени 23 европейски държави със обща сума, възлизаща на почти 3,6 милиарда евро.

Досега България не се е възползвала от Фонда за солидарност, въпреки последствията от земетресението в Перник, големите горски пожари, наводнения и други природни бедствия, които я сполетяха след влизането ? в ЕС.

 

ИНИЦИАТИВИ