hed

Държавите, които желаят да влязат в еврозоната трябва да получават по-лесен достъп до механизма ERM II, известен още като чакалнята за еврозоната. Това е едно от повече от 20 предложения, направени от Ивайло Калфин към доклада на Специалната комисия по финансовата, икономическата и социалната криза. Според него така ще се подобри дисциплината и прозрачността на техните икономически практики, без в същото време ЕС да се ангажира с дата за окончателното им приемане. Калфин е на мнение, че различията в пиковете и силата на кризата,както и в данъчните и монетарни позиции на страните членки, трябва да се вземат предвид, когато ЕС предприема действия и цели за изработване на координирани политики. Само така ще бъде възможно постигането на по-бързо сближаване между националните икономики на ЕС.
Калфин предлага на парламента да се ангажира с мнението, че Пактът за стабилност и растеж не е успял да координира политиките на страните членки по начин, че да идентифицира подаването на заблуждаваща информация за състоянието на техните финанси. Според него пактът се е показал неефективен по отношение на конвергенцията, конкурентността и кохерентността на еврозоната. Калфин смята, че други части на света, които използват обща валута, са се оказали по-успешни, използвайки централен бюджет и собствена фискална политика. Основното предизвикателство пред ЕС през следващите 10 години остава високата безработица особено сред младите, смята депутатът.

Основната задача на парламентарната комисия за кризата е да анализира и оцени обхвата и последиците й, както и да предложи средства за координацията на действията, предприети от държавите-членки. Очаква се до края на мандата си през юли 2011 г. , тя да подготви и препоръки относно мерките или инициативите, които трябва да се предприемат за справяне с последствията от кризата.
Вижте междинния доклад на комисията и внесените от Калфин поправки в него в приложенията.

Връзки и документи

Междинен доклад

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ