hed

med_de2efff3d06d2ca70ed26a22f7d36da2

Първоначално започнала като кауза на групата на социалистите, резолюцията за създаване на европейска стратегия за Дунавския регион, намери привърженици сред всички политически сили и беше внесена и приета от името на Европейския парламент.
С нея се призовава Европейската комисия да внесе предложение за документа до края на 2010 г. и да посочи приоритетите на бъдещата европейска политика за Дунавския регион. Документът настоява за стимулиране на регионалното сътрудничество, за подобряване на екологичното състояние на реката.
Според парламента Дунав е добра възможност за развитие на корабоплаването по реката и за изграждането на енергийни централи, работещи с възобновяеми източници като биомаса, слънчева, вятърна и хидроенергия. Депутатите изискват от Еврокомисията оценките за въздействието върху околната среда, включително оценките на последствията върху цялостната екосистема на реката, следва да бъдат предварително условие за всички проекти, свързани с транспортната и енергийната инфраструктура. Препоръчва се да се доразвие трансевропейската мрежа като се подобрят транспортните връзки с Черно море и европейските реки. Парламентът е на мнение, че прокарването на велосипедни алеи по цялото течение на Дунав ще повиши интересът към нея като туристическа дестинация.
Депутатите искат на всеки две години да се провежда среща на върха на ЕС, на която европейските лидери да обсъждат проблемите и да приемат решения за Дунав.

Връзки и документи

danube

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ