hed

Европейските програми за студентска мобилност отварят солидна врата към образованието в държави от Европейския съюз. Това заяви евродепутатът Ивайло Калфин по време на лекцията си в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, посветена на образованието и достъпа до пазара на труда в ЕС. Според европейския парламентарист 84% от работодателите в Европа предпочитат служители, които освен дипломата си за образование, притежават и стаж в чужда държава.

Гост-лекторът очерта основните проблеми пред младите хора, които искат да се възползват от програмите за мобилност. На първо място той постави липсата на средства за престоя в чужбина и разликите в стандарта на живот. Проблемът с езиковата подготовка на кандидатите, както и признаването на кредитите от проведеното обучение, са сред основните причини едва 4% от редовните студенти в България да се възползват от предимствата на европейската програма „Еразъм”.

Среща се проведе в рамките на проекта „Образователните програми и достъпът до пазара на труда в ЕС – шансове и предизвикателства пред българските студенти”, каза доц. Запрян Козлуджов, зам.-ректор на Пловдивския университет. На нея Ивайло Калфин и политологът Иво Инджов, който е ръководител на проекта, представиха пред възпитаниците на ПУ „Паисий Хилендарски” проучване на нагласите на младите хора към проблемите в страната, образованието и работата на институциите. Евродепутатът от своя страна пое ангажимент да представи вижданията на пловдивските студенти пред съответните европейски институции.

ПУ „Паисий Хилендарски” е сключил 94 двустранни споразумения с 20 страни от ЕС, обяви доц. д-р Мария Стоянова, институционален координатор по „Еразъм” в Пловдивския университет. Досега по програмата са заминали 502 студенти от висшето училище, а за настоящата учебна година те са 94, допълни тя. Интересът е основно към Германия, Франция, Гърция и Полша. Общо 246 преподаватели и студенти са гостували във ВУЗ-а, като през академичната 2010/2011 г. те са 50, допълни още доц. Стоянова.

gustonews.bg

Информация е публикувана още в:

Diploma.bg
ww.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=8774
www.plovdiv-online.com/plovdiv/ivailo-kalfin-gost-na-studentite-v-plovdivski-universitet.html
www.radioplovdiv.bg/index2.php?content=news&id=8784

www.bulfax.com/?q=node/1380424
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=3472671
dariknews.bg/view_article.php?article_id=636475&audio_id=69721

http://www.news4000.bg/article-16084
http://www.znam.li/Pages/News/Default.aspx?evntid=1784748&lng=bg-BG

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ