hed

Ивайло Калфин беше избран да изготви социалдемократическата визия за финансовата реформа и бюджетните приоритети на Европейския съюз след 2013 г. Той ще бъде единственият българин – титулярен член на най-новата парламентарна комисия За политическите предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г.

„Световната икономическа криза и сътресенията, които тя предизвика в ЕС наложиха преосмисляне на множество политики и породиха нуждата от нова визия за развитието на съюза. Предстои ни много работа – да постигнем съгласие по политическите приоритети и целите на развитие на ЕС, да прегледаме структурата на бюджета и системата, по която се отпускат, разходват и контролират средствата по европейските фондове”, посочи Калфин.
Според него ЕС трябва да получи нови компетенции в области, които сега са в правомощията на страните членки. Той предлага да се анализира дали управлението на екологията, иновациите, изследванията и технологиите няма да е по-успешно на европейско, отколкото на национално ниво.

Комисията за политическите предизвикателства беше учредена през юни, за да изготви позицията на парламента за бюджетните приоритети за следващата финансова перспектива и да предложи как да се финансират за в бъдеще политиките на европейската общност. В мандата й влиза и подготовка на финансовата прогноза на съюза за периода след 2015 г. Комисията ще даде препоръки за свързването на реформата на системата на финансиране на бюджета и актуализацията на разходите.
Специалната комисия по политическите предизвикателства има 11 месеца да подготви законодателното си и финансово предложение. В нея ще работят 50 депутати, сред които Калфин е единственият българин титуляр. Основен докладчик е испанският икономист Салвадор Гарига (ЕНП), а първото работно заседание е насрочено веднага след лятната ваканция на парламента – на 30 август.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ