hed

Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

Поемането на твърд ангажимент за ревизия на бюджета на ЕС за 2014-2020 г. трябва да залегне като критерий при подбора на следващ председател на Европейската комисия. Това се предлага в Доклад за поуките от преговорите по дългосрочния бюджет на ЕС, обсъден днес от Комисията по бюджети на Европейския парламент.
 
Докладът е подготвен от двамата докладчици на парламента за дългосрочните разходи на ЕС до 2020 г. Ивайло Калфин(социалисти и демократи) и Жан-Люк Деан (Европейска народна партия).
 
Парламентът и страните членки се договориха за задължително преразглеждане на бюджета през 2016 г., за да се види дали той може да се настрои по-добре към нуждите на Съюза, а анализът беше възложен на Европейската комисия.
 
Според докладчиците отношението на кандидатите за шеф на комисията към ревизията на бюджета трябва да е сред факторите при окончателния избор на парламента.
 
Калфин и Деан посочват като основен извод от преговорите, че страните членки са били крайно несговорчиви към новите правомощия на Европейския парламент като съзаконодател по бюджета. Те не са успели да постигнат напредък по наложителната реформа на системата за финансиране на ЕС, нито да постигнат бюджет, който да позволи на съюза да изпълни политическите си цели и ангажименти, особено по стратегията “Европа 2020″. Така за първи път в историята си ЕС ще разполага с по-малко пари спрямо предходния бюджетен цикъл, общо 980 млрд. евро до 2020 г.
 
Въпреки, че парламентът не успя да промени размера на бюджета, той договори включването на няколко ключови клаузи, които позволиха бюджетът да стане по-оперативен, по-логичен, по-прозрачен и съответстващ на нуждите на ЕС, се казва в проектодоклада на Калфин и Деан.
 
Подобренията са свързани с  договорената ревизия на бюджета през 2016 г., гъвкавостта, която ще позволи прехвърлянето на неизползвани средства между програми и години, както и решението да се потърси нов начин за увеличаване на собствените ресурси в бюджета. Посочва се и решението за увеличаване с 11,2 млрд. на бюджета за 2013 г., за да се покрият исканията за плащане по различни европрограми.
 
Калфин и Деан залагат надежди на току-що създадената Група на високо равнище за собствените приходи на ЕС да предложи нови източници на приходи, чрез които да бъдат намалени вноските на страните членки и да се осигури по-голяма самостоятелност на бюджета на ЕС. Като възможни нови източници те сочат приходите от данъка върху финансовите операции,  промяна на системата за отчисления на ДДС и постепенното отпадане на ребатите. В крайна сметка отчисленията от членките към общия бюджет трябва да намалеят от 85% сега до 40 на сто от общия бюджет на Съюза.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ