hed

ЕС ще удължи финансирането на програмата за извеждане от експлоатация на І до ІV блок на АЕЦ “Козлодуй” до 2013 г. , съобщи пресслужбата на Европейския праламент. Депутатите подкрепиха предложението да бъдат отпуснати допълнително 300 млн. евро финансова помощ от ЕС за периода от 2010 до 2013 г., за безопасното извеждане от експлоатация на четири от вече неработещите реактора и за безопасното преработване на радиоактивните отпадъци, като същевременно искат строг финансов контрол и  повече инвестиции в мерки за енергийна ефективност. В резолюцията на ЕП се казва, че “генерираните от печалби средства за извеждане от експлоатация и преработка на радиоактивните отпадъци са недостатъчни” и поради това трябва да се предвидят 300 млн. евро от бюджета на ЕС за финансиране извеждането от експлоатация на блоковете от 2010 г. до 2013 г. От тази сума 180 милиона евро трябва да се използват за подпомагане на програмата за извеждане от експлоатация, а останалите 120 милиона евро за финансиране както на мерки за повишаване на енергийната ефективност, така и на мерки за спестяване на енергия. Финансирането допълва 210-те милиона евро помощ от ЕС за периода 2007-2009 г., които бяха договорени по време на преговорите за присъединяване на България.
Европейските депутати искат към регламента да бъде включено детайлно разпределение на отделните проекти към програмата, като техническа помощ, осигуряване на заплати за експерти от АЕЦ „Козлодуй“, работещи по извеждането от експлоатация, изграждане на национално съоръжение за погребване на радиоактивни отпадъци и обработка на демонтажните отпадъци.

Ограничения за използването на средствата, отпускани за затварянето на І – ІV блокове на АЕЦ “Козлодуй” би било в разрез с досегашната политика на ЕС в областта на намаляването на на вредните емисии. Това заяви българският евродепутат от Групата на социалистите и демократите Ивайло Калфин по време на дебата, съобщи пресслужбата на българските социалисти. В изказването си българският евродепутат посочи основните аргументи в защита на решението и отхвърли направените в последния момент предложения на групата на “Зелените”, които отново поставят темата за изграждане на хранилище за ядрени отпадъци и за налагането на ограничения при изразходването на отпусканите средства.
Що се отнася до ограниченията за използване на отпуснатите средства за инвестиции в топлоелектрически централи, това ограничение би било в разрез с досегашната политика, която не позволява инвестиции, с които се увеличават вредните емисии, но и не ограничава възможностите средствата да се използват за изграждане на пречиствателни съоръжения в съществуващи ТЕЦ”, заяви Калфин.
Предстои гласуването на резолюцията, с което процедурата в ЕП ще приключи и ще остане Съветът формално да разреши отпускането на първия транш от 75 млн.евро за България.
 

В. “Земя”

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ