hed

Катрин Тротман и Силви Гийом. Снимки: Европейски парламент

Катрин Тротман и Силви Гийом. Снимки: Европейски парламент

Да започнем от фактите. Ромите са един от последните транснационални народи и без собствена държава. По-голямата част от заселилите се във Франция 20 000 роми, идват от Румъния. Но от шестте милиона роми, които живеят в Европейския съюз, само 1,85 милиона са румънски, по 750 000 живеят в България и в  Унгария, 500 000 – в Словакия и 200 000 в Чехия. От петте изброени страни три са вече част от Шенгенското пространство.   Положението на ромите изисква европейски отговор. Нито една държава-членка не е застрахована от проблеми с тяхната интеграция. Съжителството на собственици на къщи в покрайнините на градовете и жителите на ромските лагери, живеещи често в нехигиенични условия, провокира често враждебност и страхове. При това – в труден икономически и социален контекст. Впрочем, не е учудващо, че на това население се гледа като на свръхпредставено в битовата престъпност, поддържана от криминални мрежи.  Отговорност на политиците е да създадерамката на правата и задълженията на всички хора.   Властите на всички нива трябва да се ангажират, за да се постигне устойчиво интегриране на ромите в обществото:    Ролята на европейските институции

На европейско ниво това значи най-вече: Европейската комисия да изработи и да следи за спазването на европейски правила по отношение на недискриминацията, на свободата на движение и на правото на жителство. Общите декларации и затварянето на очите вече не са достатъчни. Комисията също така трябва да следи дали се прилагат ефикасно националните стратегии за интегриране на ромите в страните членки и как се усвояват еврофондовете, отпускани за тази цел. Това се отнася и до помощта за достъп на гражданите от ромски произход до образование, до трудовия пазар, до здравни грижи и до жилищно настаняване в засегнатите държави-членки.    Какво може да се направи на национално ниво?

Всяка страна трябва да се бори срещу всякакви форми на дискриминация по отношение на тези хора и да започне провеждането на проактивни политики, които да не противоречат на населението, намерило убежище във въпросните страни. Между другото, тези страни имат на разположение множество фондове – сред които и Европейският социален фонд – с помощта на които биха могли да се борят с бедността и да направят приоритетни програмите за интегриране, така, че промяната в живота на ромите да се случи на на място, т.е. в родните страни на ромите. Слабата мобилизация на властите и на обществото по тези въпроси е очевиден провал и проява на двуличие, на които трябва да се сложи край.    Какво трябва да се случи в страните, приемници на роми?

Местните власти, които в най-голяма степен имат отношение към управлението на ежедневието на новодошлите на тяхна територия роми, оттук нататък трябва да бъдат подпомагани, за да се употреби максимално европейската финансова помощ. Сега “прохожда” създаването на селища за интегриране на роми, но на разположение има и други възможности, позволяващи предотвратяването на просията, достъпа на децата до училище, изучаването на местния език, получаването на професия…

Ние, европейските социалисти сме против всякакви форми на популизъм и на опростяването на проблема, търсещо сензация в течащия в момента дебат по отношение на ромите. Спиралата “настаняване – безредици – евакуиране – повторно настаняване” е безкрайна. Следователно ние трябва да я заместим с конкретни действия. В това е целият смисъл на правеното от нас в Европейския парламент. Ние изцяло подкрепяме меморандума между министерствата (във Франция, бел. прев.) от август 2012 г., с който се ангажира цялото правителство. Твърдостта е безусловно необходима, но също толкова безусловно необходима е и социалната работа по въпроса.

* Катрин Тротман е бивш министър, лидер на делегацията на френските социалисти в Европейския парламент, Силви Гийом e евродепутат, заместник-председател на групата на социалистите в Европейския парламент. Статията им е публикувана във френския всекидневник “Льо Монд”

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ