hed

med_c33e0cb0c14fe2f88c0d41b9818c1c8c

Финансовата криза погреба либералното знаме за саморегулиращия се пазар и върна Европа към необходимостта от общо икономическо управление, по-строг надзор и по-тясна политическа координация. С този извод Специалната комисия по финансовата, икономическа и социална криза, получи одобрение на междинния си доклад от пленума на Европейския парламент.

Докладът, който ще представи възгледите на парламента за изход от кризата, на предстоящата среща на върха в края на октомври, препоръчва редица мерки и инициативи. Вижте повече

Депутатите препоръчват:

  • Да се въведе данък върху финансовите транзакции в ЕС
  • Да се въведат механизми за изпълнение на Пакта за стабилност и растеж, както и санкции за нарушаване на неговите правила
  • Да се въведат субсидии за разработването на новаторски и устойчиви технологии и енергоспестяващи мерки
  • Да се емитират европейски облигации, гарантирани от правителствата на държавите-членки, с които да се финансират “зелени” проекти
  • Да се забрани обратното изкупуване и анулиране на емитирани преди това акции
  • Антикризисният фонд, създаден за спасяването на Гърция, да прерасне в постоянен Европейски валутен фонд
  • Да се назначи зам.-председател на Европейската комисия, отговарящ за координацията на икономическите и парични въпроси, който да председателства и Съвета на министрите на финансите (Екофин) и Еврогрупата

Предлага се приоритетно финансиране на проекти, с вързани с:

-  възобновяеми енергийни източници и съхранение на екологична енергия;
–  енергийна ефективност, особено в транспортния и строителния сектор;
–  европейска енергийна мрежа и развитие на „интелигентни“ мрежи (smart grid);
–  обществена железопътна високоскоростна услуга в целия Съюз;
–  критична инфраструктура и достъп до високоскоростна връзка с интернет в целия Съюз;
–  разгръщане на водещата роля на ЕС в областта на електронното здравеопазване.
Вижте междинния Доклад за финансовата, икономическата и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които трябва да се предприемат в приложението

Връзки и документи

Анализ на кризата и мерките за изход от нея

Междинен доклад

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ