hed

Авторите на доклада Жан-Люк Деан и Ивайло Калфин. Снимка: kalfin.eu

Авторите на доклада Жан-Люк Деан и Ивайло Калфин. Снимка: kalfin.eu

Европейският парламент е недоволен от начина, по който се водеха преговорите за бюджета на ЕС за 2014-2020 г. , се казва в доклада, който ще се обсъжда в бюджетната комисия на Европарламента през март.

Това се предлага в доклад за поуките от преговорите по дългосрочния бюджет на ЕС, който е подготвен от двамата докладчици на Европейския парламент Ивайло Калфин и Жан-Люк Деан (ЕНП).

Европейският парламент е недоволен от начина, по който се водеха преговорите за бюджета на ЕС за 2014-2020 г. , се казва в доклада, който ще се обсъжда в бюджетната комисия на Европарламента през март.

Калфин и Деан представят уроците, които европейските институции трябва да научат от приключилите преговори за финансовите разходи за следващите седем години. Основният извод е че

страните членки са били крайно несговорчиви

по отношение на новите правомощия на Европейския парламент като съзаконодател по бюджета. Те не са успели да постигнат напредък по наложителната реформа на системата за финансиране на ЕС, нито да постигнат бюджет, който да позволи на съюза да изпълни политическите си цели и ангажименти, особено по стратегията “Европа 2020″.

Фактът, че ЕС все пак има бюджет се дължи на парламента, който прие с разбиране, че страните имат проблеми със собствените си финанси заради кризата и прие да не оспорва размера на бюджета, въпреки че на всички е ясно, че той няма да е достатъчен за изпълнение на политическите цели и ангажименти на ЕС. За първи път в историята си Съюзът ще има по-малък бюджет: с 3,5% за ангажиментите и с 3,7% за плащанията спрямо предходния дългосрочен бюджет. По-многочислен отвсякога и натоварен с повече правомощия, ЕС ще има по-малко средства, общо 980 млрд. евро за 2014-2020 г.

Въпреки, че парламентът не успя да промени размера на бюджета, той

успя да договори включването на няколко ключови клаузи,

които позволиха бюджетът да стане по-оперативен, по-логичен, по-прозрачен и съответстващ на нуждите на ЕС, се казва в проектодоклада на Калфин и Деан. Те цитират договорената ревизия на бюджета през 2016 г., гъвкавостта, която ще позволи прехвърлянето на неизползвани средства между програми и години, както и решението да се потърси нов начин за увеличаване на собствените ресурси в бюджета. Посочва се и решението за увеличаване с 11,2 млрд. на бюджета за 2013 г., за да се покрият исканията за плащане по различни европрограми.

Двамата препоръчват въпроса за отварянето на бюджета през 2016 г. да бъде поставен на кандидатите за президент на Европейската комисия. Европейският парламент има последната дума в избора на наследник на Жозе Барозу. Парламентът и страните членки се договориха за ревизията, която беше възложена на Европейската комисия.

Авторите смятат, че бюджетът на ЕС до 2020 г. не зачита европейската добавена стойност, противоречи на принципа за солидарност и подценява ролята на бюджета за укрепване на икономическото управление като катализатор на растеж и заетост чрез способността му да привлича допълнителни инвестиции. Докладчиците на парламента критикуват страните членки, че са избягвали сериозни преговори с парламента преди споразумението между лидерите от 8 февруари 2013 г., след което преговорните екипи са били поставени пред свършен факт. Изтъква се още, че преговарящите от името на страните членки, не са имали мандат да вземат решения, което е довело до изключване от разговорите на някои важни за парламента теми. Те предупреждават за това наследниците си в парламента, обръщайки внимание, че до окончателното приемане на бюджета, всички позиции са преговорни, а не “червени линии, които не могат да се пресичат”.

Калфин и Деан смятат, че страните членки не са успели да постигнат никакъв напредък по реформирането на начина, по който се финансира ЕС и изразяват надежда, че групата на високо равнище за собствените ресурси, която предстои да се създаде в близките седмици, ще успее да анализира задълбочено ситуацията

и да предложи нови източници на приходи

Така ще се намалят вноските на страните членки и ще се даде по-голяма самостоятелност на бюджета, който няма да се определя от текущото състояние на финансите в отделните столици. Калфин и Деан препоръчват да бъдат въведени един или повече нови източници на приходи. Като такива те сочат приходите от данъка върху финансовите операции, който 11 държави приеха да прилагат. Според тях е необходимо да се ревизира и системата за отчисления на ДДС, както и постепенно да отпаднат ребатите. В крайна сметка отчисленията от членките към общия бюджет трябва да намалеят от 85% сега до 40 на сто от общия бюджет на Съюза.

Препоръчва се преговорите за дългосрочния бюджет да се предхождат от задълбочен дебат, чийто изводи да залегнат в бъдещите работни позиции на страните. В този смисъл се подкрепя инициативата на парламента да съставя специализирана комисия, каквато имаше през този мандат. Тя трябва да подготви позицията на парламента за преговорите и да даде насоки на Еврокомисията за подготовката на предложението за следващ дългосрочен бюджет на ЕС.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ