hed

med_a30c9faa1d120281545cdb6699500d73

Квалификациите трябва да се признават в целия ЕС, съдрудничеството между университетите да се насърчава, а достъпът до образование и възможностите за отглеждане на деца да са еднакви за всички европейски граждани. Това се казва в две резолюции на парламента, приети по време на майската сесия в Страсбург. Вижте текстовете им в приложението.

Депутатите приветстват инициативата на Европейската комисия “Младежта в движение”, но настояват да се дават повече пари за младежки програми. Инициативата си поставя за цел поне 40% от младите хора да завършват висше или друго професионално образование. Парламентът препоръча на държавите-членки да инвестират най-малко 2% от своя БВП във висшето образование.

Програмите за обмен и обучение

Парламентът счита, че финансирането за младежки и образователни програми като “Еразъм”, “Леонардо да Винчи “,” Коменски “,” Грюндвиг “, “Мария Кюри” и “Младежта в действие”, трябва да бъде увеличено от 2013 г., когато започва новата бюджетна рамка на съюза.

Програмите за мобилност не следва да се ограничават до студентите, но бъдат на разположение и на учениците в професионалните училища, на учителите и на младите работници. Според евродепутатите децата трябва да научават два чужди езика от ранна възраст, като да се дава предпочитание на тези, които се говорят в съседните им държави.

Европейският парламент призовава за взаимно признаване на завършено училищно, професионално образовани и университетските дипломи и следдипломни квалификации на цялата територия на съюза. Според тях така ще не само ще е възможно хората по-лесно да намират работа в Европа, но и ще стане по-лесно за работодателите да откриват служители с нужните им познания и умения, което пък ще засили конкурентоспособността на европейската икономика.

Модерните университети

Университетите трябва да работят в близко сътрудничество с бизнеса, като дават съвременно и професионално ориентирано образование, но целта на висшето образование не е само да осигури работа, а и да “подхранва съзидателността и новаторството на младите хора и да им помогне да развиват интелектуално и социално”, се казва в официалната позиция на парламента.

Препоръчва се свободните университети, онлайн обучението, да бъдат предпочитани от министерствата на образованието. А висшите училища да бъдат насърчавани да изготвят по-гъвкави учебни програми. Депутатите подчертават необходимостта от насърчаване на предприемачеството и наемането на младежи на работа, тъй като “безработица в ранна възраст, увеличава риска от дългосрочна бедност”.

Парламентът призовава за допълнителна подкрепа за младежи с увреждания, за младите родители и за хората, напуснали предсрочно училище, които желаят да довършат образованието си.

Неравенството между половете на работното място трябва да бъде преодоляно, като за това е особено важно да се окуражават момичетата да се занмават с математика, информатика и природни науки и технологии, а момчетата да учат за учители и социални работници.

В детските градини

В отделна декларация парламентът се обявява за създаването на европейска рамка за предоставяне на образование и здравни услуги на децата в ранна възраст. Тези услуги “в идеалния случай трябва да бъдат универсални за всички родители и деца, независимо от техния произход или финансовото състояние”, се казва в резолюцията. Документът призовава правителствата да направят задължително посещението на детска градина и да се осигурят повече възможности за консултации на родителите както в градините, така и в домовете им.

Парламентът също така настоява европейските държави да признаят професионалните квалификации на хората, работещи с деца и да създадат стимули повече младежи да се насочват към тези професии. Предлага се например заплатите на детските учители и възпитатели да се изравнят с тези на преподавателите в началното училище.

Вижте двете резолюции в приложението

Връзки и документи

Резолюция за обучението в ранна детска възраст

Резолюция за “Младежта в движение”

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ