hed

Снимка: Европейската комисия

Снимка: Европейската комисия

Приемането на новите правила за телекомуникационните услуги в ЕС беше отложено за неопределено време, след като гласуването във водещата парламентарна комисия беше блокирано снощи в Страсбург.

Европейската комисия предложи отпадане на роуминга и на допълнителните такси за международни телефонни разговори в Европа, както и първата европейска правна защита на отворения интернет и нови правила за инвестиции в сектора на далекосъобщенията. Очакваше се от 1 юли 2014 г. да отпаднат таксите за входящо повикване, а таксите за пренос на данни в роумниг в ЕС да поевтинеят със 67%.

„След снощното решение на Комисията по промишленост изследвания е енергетика бъдещето на телекомпакета е несигурно. Намаляват шансовете той да бъде приет преди европейските избори, което означава, че влизането му в сила ще закъснее поне с една година”, коментира Ивайло Калфин, който е член на комисията.

Той добави, че парламентарната комисия е попаднала в процедурен капан на депутатите от ЕНП, които са отказали да гласуват по предложенията по телекомпакета и по регламента, предвиждащ забрана на пластмасови пликове, тъй като те били внесени само на английски език. Калфин обясни, че това било предварителна договрка с докладчика на групата, за да се ускори приемането на законодателния пакет. “Тъй като положението с директивата за телекомуникационните услуги беше идентично, социалистите предложихме или да се гласува по двете, или по нито едно. Така се блокира гласуването.”

Приемането на двата текста е отложено за неопределено време, но докато законодателството за опаковките може да се придвижи напред и без мнението на комисията по промишлеността, то телекомпакетът остава блокиран, тъй като тя е водеща по приемането на законопроекта.

Целта на законодателното предложение за телекомуникационните услуги е да създаде единен европейски пазар на далекосъобщителни услуги. Предвиждат се промени в няколко области:

Опростяване на правилата на ЕС за далекосъобщителните оператори

Единно европейско разрешение за предостяване на услуги във всички 28 държави членки (вместо 28 разрешения), висок правен праг при регулирането на далекосъобщителните подпазари (което да доведе до намаляване на броя на регулираните пазари), и допълнително хармонизиране на начина, по който операторите могат да наемат достъп до мрежи, притежавани от други дружества, с цел осигуряване на конкурентна услуга.

Премахване на допълнителните такси за роуминг

Таксите за входящо повикване при пътуване в ЕС да бъдат забранени от 1 юли 2014 г. Далекосъобщителните дружества ще могат да избират между 1) предлагане на планове за телефония, които се прилагат навсякъде в Европейския съюз („роуминг като у дома“), чиято цена се обуславя от конкуренцията на вътрешния пазар, или 2) разрешаване на клиентите „да се отделят“, което на практика означава избор на отделен доставчик на роуминг, който предлага и по-евтини тарифи (без да се налага да си купува нова SIM карта). 

Отмяна на допълнителните такси за международни повиквания в рамките на Европа

В момента далекосъобщителните дружества обикновено начисляват допълнителна такса, както за обажданията в други евродържави както на стационарни, така и на мобилни телефони.Законодателното предложение предвижда дружествата да не могат да налагат по-високи такси за телефонен разговор по стационарен телефон в рамките на ЕС от таксите за разговори на далечни разстояния в същата държава.За мобилните повиквания в ЕС цената да не може да бъде повече от 0,19 евро на минута (плюс ДДС). При определяне на цените дружествата ще могат да възстановят обективно оправдани разходи — ще бъде премахната обаче възможността за произволни печалби от телефонни разговори в рамките на ЕС.

Правна защита на отворения интернет (неутралност на мрежата)

Блокирането и контролът върху скоростта на предаване на интернет съдържание ще бъдат забранени, което ще даде на потребителите достъп до пълното и отворено интернет пространство, независимо от разходите или скоростта на техния абонамент за интернет. Ще се запази възможността дружествата да предоставят „специализирани услуги“ с гарантирано качество (като например интернет телевизия (IPTV), приложения, включително за медицинска апаратура за образна диагностика с висока разделителна способност, за видеоконферентни връзки, приложения за изчисления в облак, които обработват големи количества данни и са от особено значение за стопанската дейност на предприятията), доколкото това не противоречи на обещаните скорости на интернет за други клиенти. Потребителите ще имат правото да проверяват дали ползваните от тях интернет скорости съответстват на заплатените, както и да се оттеглят от договор при неспазване на поетите от оператора ангажименти.

Нови права на потребителите в цяла Европа

Ще бъдат дадени нови права на потребителите, като например правото на договори с недвусмислени формулировки, с повече съпоставителна информация, по-големи права за смяна на доставчика или на договора, право на 12-месечен договор при нежелание за обвързване с по-дълъг договор, право на оттегляне от договор, ако обещаните интернет скорости не се подсигуряват, както и правото да се изисква препращане на електронни съобщения след смяна на интернет доставчик.

Координирано разпределение на радиочестотния спектър

Това ще гарантира по-добър достъп на европейците до мобилни мрежи от четвърто поколение и безжични мрежи. Мобилните оператори ще могат да разработят по-ефикасни и трансгранични инвестиционни планове благодарение на засилената координация на графика, продължителността и други условия за предоставяне на радиочестотен спектър. Запазват се ангажиментите на държавите членки, които от своя страна ще си запазят възможността да се възползват от съответните такси за мобилните оператори в условията на една съгласувана рамка. Такава рамка също ще разшири пазара за модерно телекомуникационно оборудване.

Повече сигурност за инвеститорите

Препоръката относно методологиите за изчисляване на разходите и за недискриминация цели повишаване на сигурността за инвеститорите, увеличаване на инвестициите и намаляване на различията между регулаторните органи. Това означава: 1) по-нататъшното хармонизиране и стабилизиране на таксите, които заварените оператори могат да начисляват при предоставянето на достъп на други оператори до своите кабелни мрежи; и 2) да се гарантира, че търсещите достъп страни се ползват от наистина равнопоставен достъп до мрежите. Когато тези конкурентни ограничения и недискриминацията са гарантирани, цените за достъп на едро до широколентови технологии от следващо поколение ще се определят от пазара, а не от регулатори, което означава по-малко бюрократични процедури за операторите.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ