hed

med_80812fb0409b14e73e45685231668058

Европейската комисия пуска онлайн платформа за подаване на жалби срещу търговци и доставчци на услуги. Тя ще заработи от началото на май на всички европейски езици.

Платформата, която ще бъде достъпна през портала Your Europe, ще предлага стандартни формуляри за подаване на жалби и ще предлага на купувачите най-подходящата схема за решаване на техния спор. Обменът на информация ще бъде защитена от разпоредбите на ЕС в областта на неприкосновеността на личния живот и правилата за защита на личните данни. Платформата за ще бъде на разположение за всеки спор за онлайн продажба, независимо от това, дали продавачът се намира в ЕС.

ЕС смята, че така ще стимулира онлайн търговията в съюза, която сега е спъвана от различни проблеми, включително резервите на търговците и на купувачите, свързани с трудности за отказ от покупки, направени по интернет от сайтове, опериращи в друга държава членка.

Европейските потребители ще имат достъп до евтин, бърз и справедлив процес на посредничество с търговците на стоки и услуги, благодарение  и нова директива за алтернативно решаване на спорове. Много държави вече имат такива центрове, но те са малко известни, претоварени или не работят с всички сектори. Ето защо ЕС реши да въведе еднакви правила за всички държави членки. Директивата за алтернативно решаване на спорове, която ще влезе в сила след 2 години, ще изисква държавите да гарантират, че за всички бизнес сектори съществуват безпристрастни органи за извънсъдебно разрешаване на спорове, свързани с направени покупки и извършени услуги. Чрез тях ще се обслужват жалби за стоки и услуги, независимо дали са закупени онлайн или в магазин, зад граница или в собствената държава. Споровете трябва да бъдат решавани за 90 дни. По преценка на местните власти тя ще е безплатна за купувача или срещу „номинална такса“.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ