hed

med_1c92655d4e08da44e0b2393be5bad60f

Професионалните практики, прекарани край ксерокса или кафе машината трябва да останат в миналото, смята Ивайло Калфин. Той се присъедини към Европейската харта за качествени стажове и практики, която беше приета по инициатива на Европейския младежки форум.

Професионалните стажове могат да са важна стъпка от прехода от образование към професионалния живот, но липсата на указания за качественото им провеждане, накърнява основната цел на този вид професионална подготовка, чиято цел е да даде практически умения на младите хора.

Инициаторите на хартата вярват, че ако работодателите приемат нейните принципи ще се улесни преходът за младите хора от образование до пазара на труда, което ще облекчи положението с младежката безработица.
Не всички ученици или студенти имат възможността и необходимите финансови средства, за да участват в курсове и програми за чиракуване и стажове, нито в университетските практики, които често са свързани с такси и доплащания. Това е особено важно в по-бедните държави като България.

Ето защо Европейският младежки форум и политиците, които подкрепят тяхната инициатива, призовават работодателите да се ангажират със стандарти за качество на практиките и даследват определено поведение.

Те призовават страните членки и евроинституциите да предоставят повече възможности за провеждане на младежки стажове в администрацията, както и да прилагат стандартите за качествени практики, като дават по този начин пример на частния бизнес. Сред критериите за качество е въвеждането на система за сертификация, чрез която да се признават знанията и уменията, придобити по време на стажовете, както и те да дават кредитни точки за учещите.В същото време хартата настоява стажовете, които често не са платени или са минимално платени, да не се използват от работодателите вместо назначаването на работа. За да се избегнат подобни рискове се предлага да се подписват писмени и правно обвързващи договори, които да предвиждат и възстановяване на разходите, направени по време стажа или да получават средства за храна, жилища, както и билети за обществен транспорт.

Стажантите трябва да бъдат информирани за социалните и трудовите си права, за здравните рискове, да бъдат обучавани за безопасни условия на труд и да имат канал за оплаквания от условията, при които са поставени.

За професионалните обучения след завършване на образованието се изисква възнаграждението да не е по-ниско от 60% от средния доход или националната минимална работна заплата. Както и стажантите да бъдат включвани в системата за социално осигуряване, особено здравно, за безработица и пенсиониране.

Вижте и други идеи за професионалните стажове в хартата ТУК

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ