hed

med_fdc6dc4110a38720fe1e1233e532d698

Европейският съд за човешките права в Страсбург

е международен съд, който разглежда жалби от частни лица и от държави членки в случаи на нарушаване на Конвенцията за защита на правата на човека и допълващите я протоколи. Присъдите на съда са задължителни за държавите членки. За да се подаде жалба пред съда в Страсбург е необходимо процедурата на национално ниво в държава-членка на ЕС да е приключила с издаването на присъда от висшата съдебна инстанция.

Повече на: http://www.echr.coe.int/

Съдът на Европейските общности в Люксембург

разглежда спорове във връзка с основните договори на Европейския съюз като преценява законността на актовете на европейските институции, следи за съблюдаването на европейското право от страните членки и тълкува европейското законодателство по искане на съдилища на държавите членки. В изключителни случаи той разглежда и частни искове.

Повече на: http://curia.europa.eu/ 

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ