hed

 

Снимка: Европейски парламент

Снимка: Европейски парламент

Бюджетната комисия счита, че предложението за европейски фондове за дългосрочни инвестиции е изключително добро и че то ще помогне на реалната икономика в Европейския съюз. Особено във време, когато публичните финанси са отслабени и те не могат да компенсират икономическия растеж.

Няколко препоръки, които се дават от бюджетната комисия:

На първо място, по възможност страните членки да не въвеждат допълнителни изисквания за използването и за насочването на тези средства.

Второ, европейските фондове за дългосрочни инвестиции да не участват в деривати и спекулативни инструменти на пазарите.

На следващо място, по възможност, да се упоменава участие в инструменти, които включват бюджетни средства, за да е ясно когато те се използват с публични средства, европейски или национални.

Добре е да се вземат мерки те да не участват в инструменти, свързани със зони, които избягват плащането на данъци.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ