hed

med_4d7f7ef7411d3be23eb5043609d34a34Приемането на многогодишната финансова рамка 2014-2020 беше грандиозно политическо упражнение и предизвикателство за Европейския парламент. То се случи посред най-сериозната криза на европейската икономика от създаването на ЕС. Повечето правителства в страните членки заложиха на затягането на коланите като противокризисна мярка. Този подход, макар да  се оказа погрешен, оказа влияние върху преговорите за европейския бюджет.

Не можем да сме доволни от споразумението за дългосрочния бюджет до 2020 г. Парламентът не може да убеди Европейския съвет да обсъжда политики, вместо да се фокусира върху числата и изключенията.

Въпреки това моят доклад не цели да оценява резултата от преговорите. Неговата цел е да обобщи опита, който Европейският парламент събра през последните години, в изпълнение на новите си правомощия, дадени му от Лисабонския договор. Това ще е наследството на този парламент за бъдещите лислатури, който се надявам да е полезен при обсъждането на междинния преглед или на подготовката на следващите преговори по многогодишната финансова рамка.

Първо, ние трябва да кажем, че цялата процедура беше далеч от съвършенството. Проблемът беше в различния подход на трите институции, които имаха отношение към нея.

Докато Европейският парламент подготви внимателно позицията си, създавайки специализирана комисия и приемайки нарочен доклад, Съвета се включи много по-късно. Ние имахме и различни философии – докато приоритетите на парламента бяха политиките, Съветът се фокусира изключително върху максималния размер на сумите. Не можехме да приемем да оставим на нашите наследници един бюджет на ограниченията за следващите седем години.
Затова, за в бъдеще ще трябва да намерим начин да обсъдим дългосрочния бюджет с по-силна ангажираност на националните парламенти и правителство, с фокусиране на публичните инвестиции, европейската добавена стойност и на връзката между европейския бюджет и икономическото управление на национално ниво.

Второ, ние трябваше да управляваме изключително сложни преговори, съчетавайки всички процедури за вземане на решения и достигане на споразумение по почти 70 законодателни акта, както и постигайки споразумение по числата. Почти всички парламентарни комисии бяха включени. Решихме да създадем отворена система на координация и обмен на информация между различните преговарящи. Общият преговорен мандат беше даден от контактна група, в която участваха председателя на парламента и лидерите на политическите групи. Тази архитектура на вътрешна координация работи добре, позволявайки най-вече да се използват всички възможности за подобряване на резултатите от преговорите по различните досиета.

Не мога да приема подхода, възприет първоначално от Съвета, да се договори на преговорна кутия, съчетавайки различни елементи от законодателните досиета, които трябваше да  бъдат постигнати чрез процедура на взаимно вземане на решение с парламента. Това беше в явно противоречие с Договора и с разпределението на правомощията между различните институции. Накрая успяхме да накараме Съвета да преговаря, но пък свързването на преговорите по различните досиета беше счетено за тежест от някои колегии. В бъдеще трябва да постигнем ясен междинен ангажимент от Съвета да спазва стриктно правомощията на Европейския парламент.

Трябва да изясним преговорните механизми, когато досиетата преминават от председателството на Съвета до председателя на Европейския съвет и обратно.

Трето, ние трябваше да приемем намаляване на бюджета на ЕС, но парламентът успя да направи значителни промени в прилагането на бюджета, които ще позволят пълноценно използване на средствата. Въвеждането на общи резерви за плащанията и за ангажиментите и възможността за прехвърляне на средства от една година в друга, се дължат на парламента. Предсрочното изплащане на средства по някои от най-важните инструменти, свързани със създаването на заетост и конкурентоспособност беше друг елемент, който позволи да приемем споразумението.

В заключение искам да насоча вниманието върху три много важни въпроса:
Хроничният вече проблем с недостатъчните средства за плащания, който ще доведе до необходимостта от използването на всички налични възможности още от самото начало на финансовия период.

Абсолютната необходимост от провеждането на пълноценен междинен преглед на бюджета, в противен случай този бюджет няма да може да изпълни възлаганите му задачи.

Абсолютно е задължително да започне реформа на приходната част на бюджета и аз не надявам, че Групата на високо равнище за финансирането на ЕС под председателството на г-н Монти, ще излезе със значими и убедителни възможности и аргументи.

Накрая, бих искал да благодаря на всички колеги, с които имах честта да работя по време на тази задача, отнела няколко години: Раймер Бьоге, Ален Ламасур, Жан-Люк Деан, Анн Йенсен, за подкрепата на президента на парламента Мартин Шулц и на председателя на моята политическа група Ханес Свобода, на всички колеги докладчици и докладчици в сянка и на прекрасните служители на бюджетната комисия и политическите групи. Беше удоволствие и чест на работя с всички вас. 

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ