hed

“Радвам се, че основните политически сили в Европейския парламент подкрепиха този амбициозен доклад, който изисква от ЕИБ да отдели много повече внимание на социалните проблеми и на създаването на капацитет за развитие в страните, в които работи. Дейността на банката ще стане много по-прозрачна и ще отчита мненията на местните общности”, заяви по време на пленарните дебати за новия външен мандат на Европейската централна банка Ивайло Калфин, който е постоянен докладчик на ЕП за ЕИБ.

В доклада си Ивайло Калфин предлага на банката да бъдат отпуснати допълнително 2 милиарда евро за финансиране на проекти, свързани с преодоляване на последиците от климатичните промени, както и повече средства за Западните Балкани.

Калфин препоръчва в развиващите се страни банката да работи за намаляване на бедността и за насърчаване на устойчивото развитие; в страните кандидатки за ЕС по проекти за догонване; в Средиземноморските – за морски и пътни магистрали, срещу замърсяването, за гражданска защита и за изграждане на слънчеви централи.

Вижте превод на български език на изказването ТУК

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ