hed

med_ccf7bf987b436af21bbdb363a8a4d1d1- Г-н Калфин, защо смятате, че влизането на България в “Пакта евро плюс” е предимство за нас?

- Защото в този пакт се уреждат основните параметри на икономическата политика, която ще води ЕС. 23 страни членки участват, в т.ч. всички 17 от еврозоната и шест извън, сред които и България. Четири страни засега не се включват по различни причини. Ние имаме интерес да участваме в процедурите, по които се вземат решения по основните икономически политики.

- Ние се страхуваме да не изпаднем в изолация, но страни като Великобритания, Чехия, Унгария и Швеция, изобщо не се страхуват?

- Могат да си го позволят. България няма интерес да се изключва от механизми на европейската интеграция. България е малка страна членка, която има да догонва останалите. Избирането на някакъв самостоятелен път, който да ни отдели от големите политики, които се координират в ЕС, на практика означава ние да станем различно качество член. 

- Как ще помогне на България?

- Като я накара да прави съзнателни политики. Кажете за последните две години къде са икономическите политики, които се правят в България, за да се приближим до европейските равнища. Във всички европейски страни има програми за увеличение на средствата за образование, за иновации, за различни политики, които стимулират националните икономики. В България се прави точно обратното. Всяка година в една таблица ще подреждат всички страни, за да покажат кой докъде е стигнал. Надявам се тогава поне правителството да се сети, че членството в ЕС и догонването предполагат икономически политики.

- Какви допълнителни условия трябва да постави българската страна?

- Това, което трябва да прави, е да настоява по-нататък този пакт да се развива в отношения на балансираност, на социални аспекти, на социална политика. На мен много ми се ще България да е една от страните, която да настоява той да се допълни с тези мерки. Ние досега не сме видели български предложения в европейска политика.
 

Калфин отговаря още на въпросите на в. “Сега”:

  • Трябва ли да поискаме срок за влизане в еврозоната срещу членството в Пакта за еврото?
  • Кой ще ни помогне, ако закъсаме с финансите преди да приемем еврото?
  • Истина ли е че ще се иска от бедните страни да помагат на богатите?
  • Каква е цената на Пакта и колко ще дължим по Европейския финансов механизъм?
  • Защо един ляв политик подкрепя дясна идея като Пакта за еврото?

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ