hed

med_cd78e43eff09ab713f01c64968f61b14

Европейският съюз връща от 2015 г. върху етикетите надписа “Произведено в…”, съобщи Европейската комисия, след като парламентът я призова да предложи ново законодателство за обозначаване на нехранителните стоки.

ЕС имаше изискване за обознавачане на страната за вносните стоки, но досега прецизирането на националност не е било задължително, тъй като Общността е един общ пазар и се е смятало, че това не е необходимо.

Сега обаче се предлага допълването на етикетите, за да може по-лесно да се проследяват създаващи проблеми стоки и да бъде възможно те да се изтеглят по-бързо от пазара.

Брюксел е установил, че почти 10% от опасните стоки нямат обозначение за страна по произход, което затруднява идентификацията им на пазарите на 27-те страни членки и отнема повече време те да се свалят от рафтовете и да се предупредят продавачите и купувачите.

Идеята на Еврокомисията е изписването да е на английски език, чрез най-популярната формула Made in…

Производителите ще имат избор от две възможности: да отбелязват, че стоката е Made in EU или Made in … (конкретна държава). Ако материалите или сглобяването се правят в повече от една държава, ще важи принципът за обозначаване на най-големия или на най-важния елемент. Например, дреха ушита в Китай, но с италиански копчета ще се продава като като Made in China, а не като италианска. А обувки от турска кожа и египетска подметка, но ушити във Франция, ще мога да се продават като Made in France, тъй като според Европейската комисия най-важното за една обувка е къде е сглобена тя.

Ако това е невъзможно поради размера или естеството на продукта, Made in… ще стои на опаковката или в документацията, придружаваща продукта.

Всички нехранителни стоки, внесени в Европейския съюз ще трябва да се обозначават с конкретна страна на произход и това ще бъде задължение на вносителя.

Освен това върху етикетите, опаковките или инструкциите, ще бъде задължително да се изписват и името и адресът на производителя или вносителя, както и телефон, на който потребителите могат да задават въпроси или да подават оплаквания.

Производителите ще са тези, които ще носят отговорност за етикетите, но държавните органи ще проверяват дали те са честни с купувачите, а за нарушителите ще има санкции.

ЕС възнамерява да опрости и правилата за наблюдение на пазара, като това в бъдеще ще се прави по една обща разпоредба, а не според различни актове в зависимост от вида на стоката. Предвижда се и създаването на обща база данни с резултати от проверки за безопасността на различни стоки. Те ще се признават в останалите страни и на местните власти няма да се налага да ги правят наново.

Европейската комисия смята, че новите правила за етикетиране на нехранителни стоки ще са полезни и за бизнеса. Уеднаквяването на изискванията в различните производствени сектори, ще намали разходите, особено на по-малките предприятия за спазването им. Освен това по-добрата координация при проверките за безопасност на продуктите ще премахне нелоялната конкуренция от страна на непочтени или незаконни оператори.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ