hed

med_6cbafbc199700df89f2953086b26e7e9

В деня, в който българското външно министерство прехвърли на образователното легализацията на чуждестранните дипломи, Ивайло Калфин отправи питане до Европейската комисия, в което предлага отпадането и на апостилите.

На 24 април 2013 г. Европейската комисия предложи мерки за намаляване на административните формалности за гражданите и предприятията чрез премахване на бюрократичните процедури по подпечатване (апостили), изисквани понастоящем, за да може публични актове да бъдат признати за автентични в друга държава-членка на ЕС.

Поздравявайки Европейската комисия за инициативата да облекчи живота на хората, които не живеят и не учат в родината си, Калфин отправя питане дали не е уместно в този списък от документи да се включат и преводите на дипломи за завършена образователна степен, издавани от легитимни учебни заведения, регистрирани в  страните членки от ЕС. Изискването за заверяване на преводите на дипломите затруднява и оскъпява младежката мобилност, която е една от приоритетните политики на ЕС.

Документите, за които се предлага отпадането на апостилите са публични актове, отнасящи се до името, брака и регистрирано партньорство, раждане, произход, осиновяване, смърт, местопребиваване, гражданство, национална принадлежност, недвижимо имущество, правен статут и представителство на фирма или предприятие, права на интелектуална собственост, свидетелство за съдимост. Вижте повече ТУК

Ивайло Калфин се бори вече от няколко години за опростяване на процедурата за признаване на европейски дипломи в България. Много изисквания, които я оскъпяваха и затрудняваха абсолвентите вече отпаднаха. Вижте още за неговата инициатива Равнопоставеност за завършилите европейски университети.

Пълният текст на питането ще намерите в приложението.

Връзки и документи

Питане на Ивайло Калфин до Европейката комисия за апостилите

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ