hed

med_0f3d7154b7b3cf9bb717c1127b3964d3

Над шест милиона млади хора в ЕС напускат училище, след като са завършили най-много основно образование. Те срещат сериозни трудности при намирането на работа, по-често са безработни и по-често се издържат от социални помощи.

Европейската комисия публикува смущаващи данни за преждевременното напускане на училище, включително в България, където 38% от младежите не довършват средното си образование. По-тревожното е, че докато в Европа ранното излизане от образователната система е предизвикано от постъпване на работа, в България 73% от отпадналите от училище изобщо не се появяват на трудовия пазар. Подобна е ситуацията и в Словакия (80%), и в Унгария (71%).

На другия полюс са повечето централно-европейски държави, където почти 90 на сто от учениците се дипломират. Като цяло (с изключение на България и Румъния) в новите страни членки има повече хора с добро образование от западноевропейските държави.

Според европейския комисар за образованието Андрула Василиу  намаляването само с един процентен пункт на дела на преждевременно напускащите училище в цяла Европа би бил близо половин милион квалифицирани млади хора допълнително всяка година.

Европейската комисия обяви, че ще вземе сериозни мерки да намали до 2013 г. от 14,4 на 10 на сто броя на хората, които не завършват средно образование за десет години. Те се съдържат в план за действие, приет от Европейската комисия на 31 януари. В момента седем държави: Австрия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Финландия и Чехия, вече са се вместили в европейските цели. В същото време над 30 %: от учениците в Испания, Малта и Португалия, напускат училище, без диплома за средно образование.

Планът, който ще бъде предоставен за изпълнение на министрите на образованието, предвижда различни мерки, сред които по-слабите ученици да не се принуждават да повтарят клас, защото това ги демотивира и те напускат училище. Препоръчва се на учениците, които имат лоша успеваемост, да се предлагат допълнителни часове и да се осигуряват преподаватели на майчиния им език. Друго предложение е развиването на вечерните училища и курсове, в които пълнолетни граждани да могат да си довършват средното образование.

Преждевременното напускане на училище е сложен проблем, който не може да бъде разрешен само посредством политиките за образование. За да бъдат ефективни, стратегиите за намаляване на преждевременното напускане на училище трябва да бъдат насочени към политиките за образованието, за младежта и за социалната закрила и да са съобразени с условията на местно, регионално и национално равнище. Тези стратегии следва да включват превантивни мерки, мерки за интервенция и мерки за компенсиране, препоръчва комисията.

Брюксел обещава да задели за финансирането им средства посредством Програмата за учене през целия живот и Рамковата програма за научни изследвания за създаването новаторски начини за справяне с проблема, а посредством Европейския социален фонд — за финансирането на мерки на национално и регионално равнище за намаляването на преждевременното напускане на училище.

 

ИНИЦИАТИВИ

ГЛЕДАЙ

Service Unavailable.

ВИЖ ОЩЕ

ТЕМИ